linguistic inquiries

Archive for the ‘The L Word’ Category

След като втори път гледам сериите The L Word, някак започна да ми прави впечатление, че думата fuck се употребява непрекъснато :))))))) и преимуществено пред всякакъв друг тип изразяване

Това става доста по-често отколкото във всички други филми, които съм гледала, като разновидностите са: Fuck you, fuck-fuck-fuuuuck (по време на секс), fuck me (Bette) и т.н.

Явно, Чайкен харесва думата fuck. Или просто харесва самия акт fucking? ..нямам представа

Илейн Чайкен

Илейн Чайкен

Реклама