linguistic inquiries

Archive for the ‘Преводи’ Category

7-мо издание

издаден септември 2006, обновен май 2007

(превод)

*редактира се, edited 13:54 06/01/2010*

Изтегли английския оригинал от тук.

Съдържание

Въведение

Материалът може да бъде намерен в друг (по-късен) превод на сайта на Джемини или другаде в мрежата, където джеминският превод евентуално може да бъде качен.

Справедливост, честност, акуратност и инклузивност

Речник на термините / език

Лесбийка / Гей / Бисексуален
Трансджендър
Обидна терминология, която трябва да се избягва
Клеветнически език
Проблематична терминология
Асошиейтед Прес, Ню Йорк Таймс и Вашингтон Поуст стилове

Във фокус

Брак
Граждански съюзи, домашни партньорства и осиновяване
Публчино мнение и гласове
Религия и вяра
Отразяване на криминални истории
Престъпления от омраза
ХИВ, СПИН и ЛГБТ общността
„Бивши гейове“ (ex-gays) и конверсивна терапия
Спорт и хомофобия
Директория на общностните ресурси

Въведение:

Справедливост, честност, акуратност и инклузивност

Все по-справедливото, честно, акуратно и инклузивно медийно отразяване е играло важна роля за увеличаване на публичното съзнаване и разбиране на живота на лесбийките, на гей, бисексуалните и транджендър хора (ЛГБТ). Въпреки това, много репортери, редактори и продуценти продължават да се изправят пред предизвикателства в отразяването на тези въпроси в нарастващо комплексен, често реторично променящ се климат. Медийното отразяване на нашата общност е станало, и продължава да бъде, нарастващо многоаспектно и дори с множество различни измерения, което отговаря едновременно на разнообразието на нашата общност и нарастващата видимост на нашите семейства и партньорски връзки. В резултат, отразяването на новини, правенето на репортажи върху това, остава буквално затънало в опростен, предвидим „про-гей“ или „анти-гей“ дуализъм, който е в ущърб и не е в услуга на читателите, търсещи информация върху разнообразието на мнения и опитности вътре в нашата общност. И както медийното отразяване на сексуалните злоупотреби в Католическата църква демонстрира, дезинформацията и липсата на добра концептуалност за нас и нашия начин на живот може да бъде коригирана, когато журналистите прилежно и усърдно проучат фактите и изложат митовете (с други думи твърденията, че най-вероятно гей-хората злоупотребяват с децата), които често са използвани срещу нас. Продължава да има нужда за журналистите да различават между опозициониращите гледни точки върху ЛГБТ въпросите и дефаматорната реторика, която поддържа предрасъдъците и дискриминацията. Докато клеветническите коментари могат да бъдат интересни като новина, то те не трябва вече да бъдат използвани така просто, за да осигуряват „баланс“ в една новинарска история.

За съжаление, анти-гей организации и институции продължават да виждат тяхната подстрекаваща реторика и неакуратни, сензацинолистчни изопачавания на ГЛ модус виведни, легитимирайки се чрез истории, статии и биографични очерци. Подобни включвания, независимо от най-добрите усилия на репортери, стремящи се за честно и акуратно отразяване и репортажност, девалюира качеството на журналистиката.

В ерата, в която животът на гей, лесбийките, бисексуалните и трансджендър нарастващо се пресича с преобладаващата насока на новинарско покриване на семейството, вярата, войната, политиката, спорта, развлеченията и цялата съвкупност на въпроси относно ЛГБТ, ние в Glaad сме задължени да предоставяме навременни и точни ресурси за журналистите. Glaad вярва, че най-доброто новинарско отразяване позвоялва на читателите, зрителите и слушателите да формират техните собствени заключения, базирани на фактологична информация и уместен контекст. Ние се обръщаме с молба към вас да ни бъдете от помощ в предоставянето на медийната аудитория на тази възможност във вашия репортаж върху ЛГБТ въпросите.

Лесбийка, гей, бисексуален/на
Речник на термините

(речникът на термините на Glaad ще бъде посочван първо с английското понятие и после в скоби евентуално с, ако има, български еквивалент, тоест този речник остава предимно кохерентен в рамките на английския език и речеви/текстови употреби, където е необходимо в речниковите дефиниции ще бъдат посочвани и английски понятия или морфология)

Biphobia (бифобия) Страх от бисексуални (bisexuals), често базиращ се на неверни и неакуратни стереотипи, включително асоциации с идентичността, промискуитета и заразяване с болести, предавани по полов път.

Bisexual (бисексуален) Индивид, който физически, романтично, емоционално и/или духовно изпитва привличане към мъже и жени. Бисексуалните не е необходимо да имат еднаква или равна сексуалана опитност с мъжете и жените, в действителност, те не се нуждаят от каквато и да било сексуална опитност, за да се идентифицират като бисексуални.

Civil Union (граждански съюз) Правно признаване на регистрираните еднополови връзки в Кънектикът, Ню Джърси и Вермонт (Виж Във фокус: Граждански съюзи, домашни партньорства и осиновяване)

Closeted (букв. за-гардероб-ен, стоящ в гардероба, производно от „coming out of the coloset“ – излизам от [скритото пространство на] гардероба = разкривам се. Тоест семантично има значението на „скрит, прикрит“, макар че това не е добър превод на български и по-неутралното абстрактно съществително „прикритост“ е по-адекватно като смислово съдържание на понятието) Описва някой/я, който/която не е прям/а, открит/а, (о)свободен/а в мисленето си и т.н., по отношение на неговата/нейната сексуална ориентация. (тук дву-граматичността на дефиниращото изречение е запазена)

Coming Out  (виж преводното обяснение на Closeted, на български често като каминг-аут, но и още разкриване, осъзнаване, виж конкретно статията в Уикипедия на български за „каминг аут„) Процес, който пресича и е иманетнен за целия живот (тоест не е временен процес или еднократно действие, според дефиницията на Glaad) и процес, който представлява само(въз)приемането. Хората възприемат, но и от-криват своята лесбиън, гей, бисексуална или трансджендър идентичност първо на самите себе си и след това чек могат да я разкрият на другите. Публичното идентифициране на нечия сексуална ориентация може да бъде, но може и да не е е част от процеса каминг-аут.

Domestic partnership (домашно партньорство) Гражданско или правно разпознаване на връзката между двама души (domеstic partners – партньори в домашното съжителство), което понякога се простира до ограничени протекции над тях (виж Във фокус: Граждански съюзи, Домашни партньорства и осиновяване).

Gay (гей, на български специално и като прилагателно и като съществително, включително с тенденцията да отразява както единствено, така и множествено число, заради пейоративния характер, наложил се от жаргонната употреба на гейове; понякога на български и като гей хора, за множественото число) На английски това е прилагателно, използвано да опише хората, които имат продължителни физически, романтични, емоционални и/или духовни привличания към хората от същия пол ([на английски] gay man, gay people) В съвремените контексти lesbian (съществително) е често предпочитан термин за жени. Избягвайте идентифицирането на гей хората като „homosexuals“  – на български „хомосексуалисти“, също дерогативно и обидно (виж Обидна терминология, която трябва да се избягва)

Heterosexual Man/Woman (хетеросексуален/а) Човек, чието продължително физическо, романтично, емоционално и/или духовно привличане към хората от противоположния пол. Също на английски и straight (на български straight е отново хетеросексуален, и за разлика от английски при нас „прав(олинеен)“, „прав(олинейн)а ориентация“ няма, но има израз „нормална ориентация“, който обаче по-скоро може да се причисли към Обидна терминология, която трябва да се избягва, тъй като семантично под-съдържа идеята за хомосексуалността като не-нормална, чрез антиномични лексикални съотношения, което вече без съмнение е обидно, но и грешно медикализиращо, виж становища на АПА организациите, например въпроси и отговори на АПА върху сексуалната ориентация).

Heterosexis (хетеросексистки) Поведение, отношение при което хетеросексуалността е единствената валидна сексуална ориентация. Често приема формата на игнориране на лесбийките, гей-мъжете и бисексуалните. Например: рубрика в която са показани множество двойки на деня на Свети Валентин и в която са пропуснати  еднополовите двойки.

Homosexual (хомосексуалист, и дори в някои наши медии озадачаващото съществително хомосексуалистка, става дума за съществителното, а не за прилагателното хомосексуален /homosexual/, по същия начин и на руски – гомосексуалист и дори съкратената форма гомосексуал) (виж Обидна терминология, която трябва да се избягва) Остарял клиничен термин, смятан за дерогативен и обиден от много гей-хора. Асошиейтед Прес, Ню Йорк Таймс и Вашингтон Поуст ограничават употребата на този термин. Гей (gay) и/или лесбийка (lesbian) акуратно описва хората, които са превлечени от хора от същия пол (важно е да се уточни, че за разлика от английските понятия, които еднакво добре фигурират като съществително и прилагателно, на български само гей се употребява като съществително и прилагателно, докато лесбийка е само съществително. В същото време лесбийски много често има обидно съдържание и е по-скоро терминология, която трябва да се избягва, като по-приемлив вариант е транслитерацията на английския термин lesbian, тоест лесбиън).

Homophobia (хомофобия) Страх от лесбийки и мъже, които са гей. Предрасъдък е обикновено по-правилното описание на омразата или антипатията към ЛГБТ хората.

Lesbian (лесбийка) Жена, която изпитва продължително физическсо, романтично, емоционално и/или духовно привличане към други жени. Избягвайте идентифицирането на лесбийките като „homosexuals“ (препоръката е валидна и на български за „хомосексуалисти“ или дори „хомосексуалистки“), това е дерогативен термин (виж Обидна терминология, която трябва да се избягва).

LGBT / GLBT  акроними за “lesbian, gay, bisexual and transgender” (ЛГБТ/ГЛБТ за „лесбийки, гей, бисексуални и трансджендър“) Тези акроними са много често използвани, защото са по-включващи от гледна точка на разнообразието в общността.

Lifestyle (лайфстайл) (виж Обидна терминология, която трябва да се избягва) Неточен термин, често използван (в английски) от анти-гей екстремисти, за да омаловажат начина на живот на лесбийки, гей, бисексуални и трансджендър (у нас макар и не със същото значение, но в тази посока е обидното „ексцентризъм“). Препоръчва се избягване на тази употреба. Тъй като няма хетеросексуален лайфстайл, така няма и лесбиън, гей, бисексуален и трансджендър лайфстайл-ове.

Openly Gay (понякога на български като „открито хомосексуален“, което обаче за разлика и дори противоположно на английския термин, българският вариант е по-скоро от вида Обидна терминология, която трябва да се избягва; тъй като реален еквивалент на английския термин липсва, удачна форма е транслитерация) Описва хора, които се самоидентифицират като лесбийки, гей и техния публичен и/или професионален живот. Също така openly lesbian, openly bisexual, openly transgender.

Outing (аутване, от „coming out of the closet“) Актът на публично деклариране (понякога базирано на слух и/или спекулация) или разкриване на нечия сексуална ориентация без съгласието на съответния човек. Смята се за неподходящо от голяма част от ЛГБТ общността.

Queer (куиър) Традиционно (бел. тоест в миналото в английски) е бил пейоративен термин, куиър е бил апроприиран от някои ЛГБТ хора, за да опише тяхната сексуалност и идентичност. Някои оценяват термина, заради неговото открито (бел. езиково) неподчинение и също, защото е включващ за цялата ЛГБТ общност. Все пак този термин не е универсално приет дори в самата ЛГБТ общност и за това трябва да бъде избягван, освен в случаите, в които някой се самоидентифицира по този начин.

Sexual Orientation (сексуална ориентация) Научно коректният термин за продължителните физическото, романтично, емоционално и/или духовно привличане към членове на същия и/или противоположния пол, включващ лесбиън, гей, бисексуална и хетеросексуална ориентация. Избягвайте термина сексуално предпочитание („sexual preference“), което е използвано (в английски), за да пред-положи, че да си гей или лесбийка е въпрос на избор и за това „подлежи на лечение“.

Sodomy Laws (закони за содомията) В историята използвани за селективно преследване на гей мъже, лесбийки или бисексуални, държавните закони често се отнасяли към тях като „закони за содомията“ и те са обявени за неконституционални от Върховния щат на САЩ в Лоурънс срещу Тексас (2003). „Содомия“ в никой случай не трябва да се използва за описването на гей, лесбиан или бисексуални връзки, сексуален акт или сексуалност.

Трансджендър
Речник на термините

Обща терминология

Sex (пол) Биологичната класификация на хората като жени и мъже. На новородените бебета се записва пол, базирано на комбинация от телесни характеристики: хромозоми, хормони, вътрешни репродуктивни органи и гениталии.

Gender Identity (полова/джендър идентичност) Нечие вътрешно, персонално усещане за това да бъдеш мъж или жена (момче или момиче). За трансджендър хората техният записан при раждането пол (birth-assigned sex) и тяхното собствено вътрешно чувство за джендър идентичност не съвпадат.

Gender Expression (букв. изразяване на пола, на български напр. „джендър код“) Външно манифестиране на нечия джендър идентичност, обикновено чрез „мъжко“, „женско“ или джендърно-вариращо поведение, облекло, прическа, глас или телесни характеристики. Обикновено трансджендър хората търсят начин да направят така, че тяхното изразяване на пола да съотвества на джендърната им идентичност повече, отколкото на техния пол по рождение.

Sexual Orientation (сексуална ориентация – в случая на трансджендърните хора) Описва продължителните индивидуални физически, романтични, емоционални и/или духовни привличания към някой друг. Джендърната идентичност и сексуалната ориентация не са едно и също. Трансджендърните хора могат да бъдат хетеросексуални, лесбийки, гей или бисексуални. Например, мъж, който става жена и е привлечен от други жени ще бъде идентифициран като лесбийка.

Специфична трансджендър терминология

Transgender (трансджендър) Ъмбрела термин за хора, чиято джендърна идентичност и/или израз на пола се различава от техния пол по рождение. Терминът може да включва, но не е ограничен до: трассексуални (transsexuals), кросдресъри (cross-dressers) и други джендърно-вариативни хора. Трансджендър хорта могат да се идентифицираткато F2M (female-to-male, FTM, буквално „жена-към-мъж“) или M2F (male-to-female, MTF, буквално „мъж-към-жена“). Използвайте описателнитетермини (трансджендър, транссексуален, кросдресър, F2M или M2F), които са предпочитани индивидуално от дадения човек. Трансджендър хората могат, но може и да не решат да променят телата си хормонално и/или хирургично.

Transsexual (транссексуален) Остарял термин (в английски), който произлиза от медицинските и психологически общности. Много трансджендър хора предпочитат терминът „трансджендър“ пред „транссексуален“. В същото време някои трассексуални хора все още предпочитат този термин да бъде употребяван, за да ги опише. Все пак, за разлика от „трансджендър“, „транссексуален“ не е ъмбрела термин, тъй като много трансджендър хора не се идентифицират като транссексуални (бел. прев. много често на английски под транссексуален за разлика от трансджендър се имапредвид онези, които променят или желаят да променят пола си). Най-добре е да попитате кой термин е предпочитан от конкретния трансджендър човек.

Transvestite (травестит) Дерогативно. Виж Кросдресинг (Cross-Dressing).

Transition (букв. преход, промяна; промяна на пола) Промяната на нечий пол не е процедура от една стъпка; това е комплексен процес, който се възниква през дълъг период на време. Промяната на пола включва някои или всички от следните културни, правни и медицински промени и уреждания: съобщаване на семейството, приятели и/или колеги; промяна на името и/или пола в правните документи; хормонална терапия; и вероятно (макар не винаги) някаква форма на хирургическа намеса и промяна.

Sex Reassignment или също Transition Surgery (букв. преопределяне на пола, хирургична промяна на пола) Отнася се до хирургичната промяна и е само малка част от процеса на промяна на пола. Предпочитан термин (в английски) пред “sex change operation” (операция за промяна на пола). Не всички трансджендър хора избират да имат или съответно могат да си позволят хирургичната промяна на пола. Журналистите трябва да избягват прекомерното наблягане на важността на хирургичната промяна за транзитивния процес.

Cross-Dressing (кросдресинг) Когато са носени дрехи, традиционно асоциирани с хора от другия пол. Кросдресърите обикновено се чувстват комфортно в техния си пол по рождение и не желаят да го променят. Кросдресър НЕ трябва да се използва за да опише някой, който е променил пола си, тоест е решил да е през цялото време от другия пол. Кросдресинга е форма на джендър изразност и не е непременно свързана с еротична активност. Кросдресигът не е индикатив за сексуална ориентация.
Текстът продължава, следете редакциите.

Реклама

Дефиниция:

Журналистически превод е превод от чужд език (от чужди медии) на български, на родния език на новина, новинарска статия за български медии, сайтове, блогове и т.н.
….

Източници на новини

От къде идват новините? Новинарските източници се делят на няколко типа, но като цяло на два основни:

а. Новинарски агенции
б. Новинарски медии

Тук по-долу като „източник на новини“ ще се разбира новинарската агенция и агенции.
….

Новинарските агенции

Агенциите обикновено имат представители в цял свят, това са репортери и фотографи (фоторепортери), а също и представителства (тоест офиси), и тяхна задача е да откриват, записват, представят и предават локалните новини.

Една и съща новина може да се предаде от няколко новинарски агенции. Новинарските агенции не анализират новината, те рядко предоставят анализ и правят това едва след като многократно са я отразили, тоест те я отразяват в най-чист, ясен,четивен, недвусмислен и особено (както се предполага) неутрален вид.

Снимки

Обикновено една новина е придружена със снимки. Де факто източник на повечето снимки в пресата са новинарските агенции, които имат отделни секции, занимаващи се изключително и само със снимковото представяне на една новина. Тези секции са огромни бази от снимки, обикновено предоставяни платено на сайтовете на новинарските агенции.
….

Новинарските медии

Новинарските медии са:
1. Вестници
2. Новинарски уеб-сайтове
3. Телевизии
4. Радиа

Големите национални и особено световни телевизии, вестници и радиа също имат уеб-сайтове. И някои областни вестници с големи тиражи имат добре поддържани уеб-сайтове (LA Times), но и по-малките като тираж регионални ветници често са представени в уеб-пространството (в.Черно Море).

Обикновено новинарските медии информират обществото, докато новинарските агенции информират медиите.
….

Алтернативни източници на новини

Алтернативни новинарски източници са:

1. Блогове – на първо място за алтернативен източник на новини в страни, където има труден граничен достъп, има замъглена информационност, локалните новинарски агенции не предават правилно новините, заради тоталитарни режими, а чуждите репортери нямат достъп или са малко в страната, се смятат и блоговете от съответната страна или регион.

2. Лични или дисидентски, опозиционни сайтове. Същото като блоговете.

3. Информационни секции в иначе неновинарски сайтове – правителствени, организационни, университетски и всякакви други сайтове. Понякога тук информацията се дава във формата Прес информация, а друг път направо се съобщава на сайта в съответен раздел за новини.

….

Малките или локалните новинарски източници и медии

Когато се предават локални новини дори от Таймс, трябва да се има предвид, че локалните новинарски източници са вероятно най-близо до истината, и дори Таймс и ББС могат да допуснат (макар и рядко) грешка. Също така локалните източници могат да предлагат допълнителни уточняващи подробности или по-ценни анализи.

Новинарските медии използват новинарските източници и в някои случаи имат и собствени журналисти и репортери в съответната страна, но не винаги.

Предварителни проучвания
Преди една новина да бъде преведена тя трябва да бъде прочетена и разбрана.

Обикновено прочитането на един източник, бил той ББС, при непознаване на локални особености, история, факти и особено при недобро познаване на английски език е изключително грешна практика. Тоест фактът, че ББС има статия не означава „дай да пуснем Гуугъл преводачката и да я плеснем като превод в (нашия) новинарски вестник, новинарска агенция, новинарски сайт, в личния блог или някой интернет форум“.

Политическа и/или историческа конкретика

– Исторически и политически факти. Проверява се – ако не е известно – историческото и понастоящем политическо третиране на въпроса в съотвената страна и дори регион. Проверява се политическата система на управление в страната, заедно с икономическата ситуация (ако не е известно). 

– История на самата новина. Проверява се дали самата новина няма предистория.

При превод, който не взима под внимание друго освен статията и, който превежда без сериозни знания за новината, съответната страна плюс непознаване на чуждия език, освен неяснотите, които обикновено произтичат, текстът на български се пълни и с фактологични грешки. Възможно е като резултат да се получи дори напълно противоположна или коренно различна по смисъл статия.

За това, когато се превеждат новини се изисква аналитичен превод и …журналистически подход.

Трябва да се има предвид, че:

1. медиите не са безпристрастни (в това число и големите медии като Таймс и т.н. също имат политически уклони, национални предпочитания)
2. медиите избират по-кратко или по-дълго отразяване на новината в завсимост от своите политики по отразяване на тематиката, региона и локалните новини

След като новината се прочете в съответната голяма медия (ББС), трябва да се прочете и в нейния източник (напр. Асошиейтед прес), но също и друг, различен аналогичен или локален източник. Едва тогава се пристъпва към превеждане.

Най-добре е да се прочете на 2-3 или повече места и медии, и да се избере медията, която най-безпристрастно, точно, коректно, обобщаващо, цялостно и прочее е представила новината. Избор между ББС, Таймс, Льо Монд и т.н.

Ако никоя медия не е представила новината достатъчно добре се гледа дали изочникът (агенцията) не я е представил най-добре.

Понякога един превод на един източник не е достатъчен. В такива случаи е добре статията да се напише авторски (като се използват различните прочетени материали), а не да се превежда.

– след като политическите факти и журналистически фактори и елементи са проверени и изяснени по отношение на новината и е избран източник, преведени са имената, институционалните названия и прочее се започва превод на статията, която е избрана.

….

Превод

….
Първи стъпки

– Всички имена – лични, на градове и т.н. – се преглежда дали не са били кирилизирани или усвоени по някакъв начин на български и особено в българските медии.
– Проверява се дали новината не е преведена вече у нас. Ако да – история на превеждането й.
– Ако не, преглежда се дали имената ги няма в Уики на български или в руска уики или руски медии.
– Ако не, преглеждат се правилата за пренасяне на чужди имена от съответния език на български. (Правила за произношение на съответния език, правила за кирилизация от съответния език)

По-нататък

– Институционална и правна система: дори и статията да е превеждана, за по-голяма сигурност се гледа в Уики на английски особено за каква правна и институционална система става дума, кое спрямо кое и как идва. Правят се възможни преводни паралели спрямо съществуваща терминология на български.

Сложност на чуждия език

– внимава се за изрази – проверява се значението на изразите в dictionary.com или др. места, сравнява се значението на израза в дадената статия със семантично еквивалентни места в други статии по въпроса, проверява се употребата на израза в ангтлийски в гуугъл, ако не е известно

Превод, проверка и корекции

– Превежда се статията.

Машинният превод, както и преводът с ползване на компютърен SA Dictionary (съдържа 50 000 думи и изрази, което е много малко за английския език) са практики, които при липса на сериона опитност в езика – чуждия, и български – водят до грешки. Тоест за лично улеснение ползване на машинен превод или на SA за бързина и напомняне, а не за проверка на непознати думи, са възможни само за опитен лингвист преводач и не се препоръчват за начинаещи. Впрочем, като цяло се смята, че и двете пратики са изключително неправилни и не представляват професионален внимателен превод.

За това в добрите преводачески практики се ползват голями (над 100 000 думи), двуезични стандартни или в някаква терминологична област (юридически, икономически, философски и т.н.) речници и английски тълковни речници. Като в същото време се разчита и на собственото богатство на преводача от думи в собствения език, когато няма налични или адекватни речникови преводи, с които да изразят добре значенията от чуждия език. Това, обаче, не означава „измислянето“ на нови значения на английската дума.

Понякога знанията в собствения език са не по-малко важни от познанията в чуждия. Става дума особено за добро познаване различните стилистики, голям активен речников запас и прочее.

– Прочита се превода и се проверява дали звучи смислено и разбираемо на български.

– Правят се инверсии. Какво е инверсия? Изреченията в английски имат различен строеж и подредба за разлика от български и за да зазвучи текстът разбираемо на български някои неща като думи, изрази и цели изреченски пасажи трябва да минат преди или след други.

– Промяна на думи. На български при превод могат да се получат тавтологии, но също и неуместни, неочаквани, непредвидени символики, конотации, противоречия, синонимии, които ги няма в английски и за това, ако такива при превода се получат съответните думи се заменят с по-подходящи, които да запазят общия смисъл на статията и новината.

– Общ смисъл. Отново се проверява дали общият смисъл е добре, проверява се дали статията звучи добре с хубав български журналистически стил.

– Правят се правописни корекции.

Елементи на новината

– Заглавието. Заглавието е най-важната част от една статия. Върху него се отделя 2 по-голямо внимание. Първо при подбор на статия, после при изходния български текст. Заглавията могат да бъдат – неясни, двусмислени, обидни, пристрастни, недобре отразяващи новината, прекомерно дълги и т.н. Избират се статии с хубаво заглавие и хубав текст след това. Ясни, кратки и коректни заглавия.

– Снимки. Снимките са хубаво нещо за придружаване на един дори преводен текст. На английски взимането на снимка от някъде се нарича *** Photo. На български се пише – снимка източник (име на източника). Снимката обяснява новинарското съдържание.

Подготвяне за публикуване

– И накрая. Винаги е добре да може някой да изредактира статията, която е преведена от самите вас. Тоест да погледне източника и резултата. Във вестниците, агенциите и т.н. това се прави най-често от редактори на съответния отдел или от колеги журналисти, репортери. Ако публикувате превод на статия в собствен сайт или интернет клуб най-малкото може да накарате някой близък да прочете на български и да каже дали и какво е разбрал.

След публикацията

– Реакции на читателите. Рядко в бг новините имат смислени реакции от страна на читателите, но при поява на такива ги имайте предвид за бъдещото си писане и превеждане. Читателят може да бъде най-добрият коректор. Липсата на читателски реакции, като коментар на новината, също е лош показател, това или означава, че читателите не се вълнуат, или означава, че не са разбрали написаното. Макар, че понякога може да означава, че просто са съгласни с написаното.

– Реакции в другите медии. Имайте предвид, че понякога преведеното от вас моментално или със закъснение може да предизвика реакции в другите български медии или блогове, като отразяване на новината или коментирането й. Това означава отговорност преди всичко.

– Реакции в чуждите медии. Един превод на български, масовизиран из български медии след това бива преведен (парадоксално, а може би логично) на чужди езици за чужди медии като мнение на българските медии. Това означава двойна отговорност.
….
…. 

И така, надявам се да съм обяснила добре основните пунктове около журналистическия превод.

Успешно превеждане на всички журналисти, активисти и любители.
….
….

Бележки

Полезни сайтове:

– dictionary.com (значението според различни речници, в които има статия за дума или израз)
– en.wikipedia.org
– google.com
други речници:
– m-w.com (значение в Merriam Webstеr, има и етимологии)
– urbandictionary.com (за жаргонни изрази)

Теоретични области:

Теория на превода

– Journalistic translation

Има такива курсове в списъците на университетските програми с китайски и японски език в чужбина, обучаващи в областта на превода, у нас тази дисциплина се преподава под формата на „Преводач-редактор“ (много странна формулировка наистина, с още по-странни курсове, които се предлагат, но пък и М.Кирова е там /както и навсякъде другаде!/) като магистърска степен към специалност Българска филология в СУ, повече подробности тук //типичен СУ нонсенс. Подобна на тази е магистърската програма MA/Diploma in Translation, Media and Cultural Transfer (има отношение и към китайски език)
Конференция на тема Translation in Global news, най-добрият текст е за превод от английски на китайски

Приложната лингвистика (Applied Linguistics) и по конкретно прагматика или на английски Pragmatics.

Журналистическа стилистика:

About.com

– AP Stylebook – 1. wiki issue, 2. About.com, 3. официален сайт, 4. основните правила

Уточнение: чуждата стилистика, особено що се отнася до правопис, писане на главни и малки букви, цифри и т.н. не се отнася до българската стилистика. Това е само информативно за английската.

GLAAD са известни предимно с наградите GLAAD (медийни награди GLAAD) – в някои отношения подобни на Оскар наградите, но за гей-общността. Като всички подобни награди те се връчват ежегодно и с церемония, отразяваща ефектно подобен вид събитие, но както и значението на всичко, което се прави като филми, тв-продукции, борба за ЛГБТ права и прочее за нас като общност.

 В действителност основната мисия на оргатизацията е да следи отразяването на ЛГБТ въпросите, хората и общността в медиите, чрез проследяване на образите, думите, новините и т.н.

 

Официален сайт: http://www.glaad.org

Страница в уикипедия на английски: http://en.wikipedia.org/wiki/GLAAD

Страница в уикипедия на руски: Альянс геев и лесбиянок против диффамации

 

Какво означава GLAAD?

GLAAD е съкращение от Gay and lesbian alliance against defamation, в превод – Гей и лесбийки срещу клеветата

 

 По-нататък следват преводи от сайта на GLAAD, които са избирателни, но и представителни, за това, с което се занимава организацията

 

Мисия

 GLAAD се посвещава на спомагането и съдействието, и осигуряването на честно, акуратно и включващо репрезентиране на хората и събитията в медията като средства за борба с хомофобията и дискриминацията, базирани на идентичността на пола и сексуалната ориентация.

 

 Думите и образите имат значение

 

Спомняте ли си първия път, когато сте забелязали гей-образ по ТВ? Или първия път, когато сте чели биография и характеристика на аут-нат гей, лесбийка или трансджендър лидер във вашия вестник?

 

Ние в GLAAD се занимаваме с това да променяме в положителна насока как хората мислят и възприемат, спрямо това, което виждат в медията. Ние знаем, че хората гледат тлевизия и четат вестници, и там са онези послания, които ще оформят гледните точки и третирането на гей, лесбийките, бисексуалните и трансджендър хора и всичко около тях. И ние имаме отговорността да осигурим, че техните образи предизвикват съзнание, разбиране и уважение.

 

Когато образите в медията за нашия живот са честни, акуратни и включващи, ние намираме себе си като по-добре приветствани в общество, което приема различията. Когато тези образи са инфилтрирани със стереотипи, митове и дезинформация за нашия живот, ние ставаме уязвими на анти-хомосексуалните сили, работещи с цел създаването на свят, в който ние не съществуваме.

 

Всеки ден нашите истории – вашите, моите, тези на нашите семейства и приятели – отварят истината за нашия живот към хората, с които го споделяме. По същия начин, когато медията разказва история добре, хората в малките градове, големите градове и навсякъде между двете откриват прозорци към нас, които разширяват и задълбочават разбирането за това какви сме ние, в една принципно много по-обширна степен.

 

Честно, акуратно и инклузивно включване на медийни образи премахва стереотипите. Това осигурява, че ние сме свързани чрез една общочовешка опитност и изживявания. И тези истории са това, което ние и медиите имаме отговорността да споделяме.

 

История

 

Организацията е създадена в Ню Йорк през 1985 в протест на силно клеветническа и сензационна статия в Ню Йорк Поуст.

 

Дейности

 

Наръчник за медии за отразяване на ЛГБТ общността, в който има и речник на термини, които са приемливи и онези, които не са.

 Месечно отразяване на най-добрите и най-лошите статии и репортажи с предоставяне на имейл за реакция на всеки желаещ.

 GLAAD тв-програма: програма на телевизията, където се посочва кое, къде и как включва ЛГБТ тематиката през седмицата.

Актуални новини: видео-записи и линкове към новини във вестници и други медии на ЛГБТ тематика.

 Наградии GLAAD. 

Други събития и прочее.

GLAAD също така се ангажира и с правилното медийно отразяване на ЛГБТ хората от малцинства, като азиатски, латино, африкано-американски ЛГБТ, също и правилно отразяване въпроси като ЛГБТ и религията.