linguistic inquiries

GLAAD медиен справочен наръчник

Posted on: декември 9, 2009

7-мо издание

издаден септември 2006, обновен май 2007

(превод)

*редактира се, edited 13:54 06/01/2010*

Изтегли английския оригинал от тук.

Съдържание

Въведение

Материалът може да бъде намерен в друг (по-късен) превод на сайта на Джемини или другаде в мрежата, където джеминският превод евентуално може да бъде качен.

Справедливост, честност, акуратност и инклузивност

Речник на термините / език

Лесбийка / Гей / Бисексуален
Трансджендър
Обидна терминология, която трябва да се избягва
Клеветнически език
Проблематична терминология
Асошиейтед Прес, Ню Йорк Таймс и Вашингтон Поуст стилове

Във фокус

Брак
Граждански съюзи, домашни партньорства и осиновяване
Публчино мнение и гласове
Религия и вяра
Отразяване на криминални истории
Престъпления от омраза
ХИВ, СПИН и ЛГБТ общността
„Бивши гейове“ (ex-gays) и конверсивна терапия
Спорт и хомофобия
Директория на общностните ресурси

Въведение:

Справедливост, честност, акуратност и инклузивност

Все по-справедливото, честно, акуратно и инклузивно медийно отразяване е играло важна роля за увеличаване на публичното съзнаване и разбиране на живота на лесбийките, на гей, бисексуалните и транджендър хора (ЛГБТ). Въпреки това, много репортери, редактори и продуценти продължават да се изправят пред предизвикателства в отразяването на тези въпроси в нарастващо комплексен, често реторично променящ се климат. Медийното отразяване на нашата общност е станало, и продължава да бъде, нарастващо многоаспектно и дори с множество различни измерения, което отговаря едновременно на разнообразието на нашата общност и нарастващата видимост на нашите семейства и партньорски връзки. В резултат, отразяването на новини, правенето на репортажи върху това, остава буквално затънало в опростен, предвидим „про-гей“ или „анти-гей“ дуализъм, който е в ущърб и не е в услуга на читателите, търсещи информация върху разнообразието на мнения и опитности вътре в нашата общност. И както медийното отразяване на сексуалните злоупотреби в Католическата църква демонстрира, дезинформацията и липсата на добра концептуалност за нас и нашия начин на живот може да бъде коригирана, когато журналистите прилежно и усърдно проучат фактите и изложат митовете (с други думи твърденията, че най-вероятно гей-хората злоупотребяват с децата), които често са използвани срещу нас. Продължава да има нужда за журналистите да различават между опозициониращите гледни точки върху ЛГБТ въпросите и дефаматорната реторика, която поддържа предрасъдъците и дискриминацията. Докато клеветническите коментари могат да бъдат интересни като новина, то те не трябва вече да бъдат използвани така просто, за да осигуряват „баланс“ в една новинарска история.

За съжаление, анти-гей организации и институции продължават да виждат тяхната подстрекаваща реторика и неакуратни, сензацинолистчни изопачавания на ГЛ модус виведни, легитимирайки се чрез истории, статии и биографични очерци. Подобни включвания, независимо от най-добрите усилия на репортери, стремящи се за честно и акуратно отразяване и репортажност, девалюира качеството на журналистиката.

В ерата, в която животът на гей, лесбийките, бисексуалните и трансджендър нарастващо се пресича с преобладаващата насока на новинарско покриване на семейството, вярата, войната, политиката, спорта, развлеченията и цялата съвкупност на въпроси относно ЛГБТ, ние в Glaad сме задължени да предоставяме навременни и точни ресурси за журналистите. Glaad вярва, че най-доброто новинарско отразяване позвоялва на читателите, зрителите и слушателите да формират техните собствени заключения, базирани на фактологична информация и уместен контекст. Ние се обръщаме с молба към вас да ни бъдете от помощ в предоставянето на медийната аудитория на тази възможност във вашия репортаж върху ЛГБТ въпросите.

Лесбийка, гей, бисексуален/на
Речник на термините

(речникът на термините на Glaad ще бъде посочван първо с английското понятие и после в скоби евентуално с, ако има, български еквивалент, тоест този речник остава предимно кохерентен в рамките на английския език и речеви/текстови употреби, където е необходимо в речниковите дефиниции ще бъдат посочвани и английски понятия или морфология)

Biphobia (бифобия) Страх от бисексуални (bisexuals), често базиращ се на неверни и неакуратни стереотипи, включително асоциации с идентичността, промискуитета и заразяване с болести, предавани по полов път.

Bisexual (бисексуален) Индивид, който физически, романтично, емоционално и/или духовно изпитва привличане към мъже и жени. Бисексуалните не е необходимо да имат еднаква или равна сексуалана опитност с мъжете и жените, в действителност, те не се нуждаят от каквато и да било сексуална опитност, за да се идентифицират като бисексуални.

Civil Union (граждански съюз) Правно признаване на регистрираните еднополови връзки в Кънектикът, Ню Джърси и Вермонт (Виж Във фокус: Граждански съюзи, домашни партньорства и осиновяване)

Closeted (букв. за-гардероб-ен, стоящ в гардероба, производно от „coming out of the coloset“ – излизам от [скритото пространство на] гардероба = разкривам се. Тоест семантично има значението на „скрит, прикрит“, макар че това не е добър превод на български и по-неутралното абстрактно съществително „прикритост“ е по-адекватно като смислово съдържание на понятието) Описва някой/я, който/която не е прям/а, открит/а, (о)свободен/а в мисленето си и т.н., по отношение на неговата/нейната сексуална ориентация. (тук дву-граматичността на дефиниращото изречение е запазена)

Coming Out  (виж преводното обяснение на Closeted, на български често като каминг-аут, но и още разкриване, осъзнаване, виж конкретно статията в Уикипедия на български за „каминг аут„) Процес, който пресича и е иманетнен за целия живот (тоест не е временен процес или еднократно действие, според дефиницията на Glaad) и процес, който представлява само(въз)приемането. Хората възприемат, но и от-криват своята лесбиън, гей, бисексуална или трансджендър идентичност първо на самите себе си и след това чек могат да я разкрият на другите. Публичното идентифициране на нечия сексуална ориентация може да бъде, но може и да не е е част от процеса каминг-аут.

Domestic partnership (домашно партньорство) Гражданско или правно разпознаване на връзката между двама души (domеstic partners – партньори в домашното съжителство), което понякога се простира до ограничени протекции над тях (виж Във фокус: Граждански съюзи, Домашни партньорства и осиновяване).

Gay (гей, на български специално и като прилагателно и като съществително, включително с тенденцията да отразява както единствено, така и множествено число, заради пейоративния характер, наложил се от жаргонната употреба на гейове; понякога на български и като гей хора, за множественото число) На английски това е прилагателно, използвано да опише хората, които имат продължителни физически, романтични, емоционални и/или духовни привличания към хората от същия пол ([на английски] gay man, gay people) В съвремените контексти lesbian (съществително) е често предпочитан термин за жени. Избягвайте идентифицирането на гей хората като „homosexuals“  – на български „хомосексуалисти“, също дерогативно и обидно (виж Обидна терминология, която трябва да се избягва)

Heterosexual Man/Woman (хетеросексуален/а) Човек, чието продължително физическо, романтично, емоционално и/или духовно привличане към хората от противоположния пол. Също на английски и straight (на български straight е отново хетеросексуален, и за разлика от английски при нас „прав(олинеен)“, „прав(олинейн)а ориентация“ няма, но има израз „нормална ориентация“, който обаче по-скоро може да се причисли към Обидна терминология, която трябва да се избягва, тъй като семантично под-съдържа идеята за хомосексуалността като не-нормална, чрез антиномични лексикални съотношения, което вече без съмнение е обидно, но и грешно медикализиращо, виж становища на АПА организациите, например въпроси и отговори на АПА върху сексуалната ориентация).

Heterosexis (хетеросексистки) Поведение, отношение при което хетеросексуалността е единствената валидна сексуална ориентация. Често приема формата на игнориране на лесбийките, гей-мъжете и бисексуалните. Например: рубрика в която са показани множество двойки на деня на Свети Валентин и в която са пропуснати  еднополовите двойки.

Homosexual (хомосексуалист, и дори в някои наши медии озадачаващото съществително хомосексуалистка, става дума за съществителното, а не за прилагателното хомосексуален /homosexual/, по същия начин и на руски – гомосексуалист и дори съкратената форма гомосексуал) (виж Обидна терминология, която трябва да се избягва) Остарял клиничен термин, смятан за дерогативен и обиден от много гей-хора. Асошиейтед Прес, Ню Йорк Таймс и Вашингтон Поуст ограничават употребата на този термин. Гей (gay) и/или лесбийка (lesbian) акуратно описва хората, които са превлечени от хора от същия пол (важно е да се уточни, че за разлика от английските понятия, които еднакво добре фигурират като съществително и прилагателно, на български само гей се употребява като съществително и прилагателно, докато лесбийка е само съществително. В същото време лесбийски много често има обидно съдържание и е по-скоро терминология, която трябва да се избягва, като по-приемлив вариант е транслитерацията на английския термин lesbian, тоест лесбиън).

Homophobia (хомофобия) Страх от лесбийки и мъже, които са гей. Предрасъдък е обикновено по-правилното описание на омразата или антипатията към ЛГБТ хората.

Lesbian (лесбийка) Жена, която изпитва продължително физическсо, романтично, емоционално и/или духовно привличане към други жени. Избягвайте идентифицирането на лесбийките като „homosexuals“ (препоръката е валидна и на български за „хомосексуалисти“ или дори „хомосексуалистки“), това е дерогативен термин (виж Обидна терминология, която трябва да се избягва).

LGBT / GLBT  акроними за “lesbian, gay, bisexual and transgender” (ЛГБТ/ГЛБТ за „лесбийки, гей, бисексуални и трансджендър“) Тези акроними са много често използвани, защото са по-включващи от гледна точка на разнообразието в общността.

Lifestyle (лайфстайл) (виж Обидна терминология, която трябва да се избягва) Неточен термин, често използван (в английски) от анти-гей екстремисти, за да омаловажат начина на живот на лесбийки, гей, бисексуални и трансджендър (у нас макар и не със същото значение, но в тази посока е обидното „ексцентризъм“). Препоръчва се избягване на тази употреба. Тъй като няма хетеросексуален лайфстайл, така няма и лесбиън, гей, бисексуален и трансджендър лайфстайл-ове.

Openly Gay (понякога на български като „открито хомосексуален“, което обаче за разлика и дори противоположно на английския термин, българският вариант е по-скоро от вида Обидна терминология, която трябва да се избягва; тъй като реален еквивалент на английския термин липсва, удачна форма е транслитерация) Описва хора, които се самоидентифицират като лесбийки, гей и техния публичен и/или професионален живот. Също така openly lesbian, openly bisexual, openly transgender.

Outing (аутване, от „coming out of the closet“) Актът на публично деклариране (понякога базирано на слух и/или спекулация) или разкриване на нечия сексуална ориентация без съгласието на съответния човек. Смята се за неподходящо от голяма част от ЛГБТ общността.

Queer (куиър) Традиционно (бел. тоест в миналото в английски) е бил пейоративен термин, куиър е бил апроприиран от някои ЛГБТ хора, за да опише тяхната сексуалност и идентичност. Някои оценяват термина, заради неговото открито (бел. езиково) неподчинение и също, защото е включващ за цялата ЛГБТ общност. Все пак този термин не е универсално приет дори в самата ЛГБТ общност и за това трябва да бъде избягван, освен в случаите, в които някой се самоидентифицира по този начин.

Sexual Orientation (сексуална ориентация) Научно коректният термин за продължителните физическото, романтично, емоционално и/или духовно привличане към членове на същия и/или противоположния пол, включващ лесбиън, гей, бисексуална и хетеросексуална ориентация. Избягвайте термина сексуално предпочитание („sexual preference“), което е използвано (в английски), за да пред-положи, че да си гей или лесбийка е въпрос на избор и за това „подлежи на лечение“.

Sodomy Laws (закони за содомията) В историята използвани за селективно преследване на гей мъже, лесбийки или бисексуални, държавните закони често се отнасяли към тях като „закони за содомията“ и те са обявени за неконституционални от Върховния щат на САЩ в Лоурънс срещу Тексас (2003). „Содомия“ в никой случай не трябва да се използва за описването на гей, лесбиан или бисексуални връзки, сексуален акт или сексуалност.

Трансджендър
Речник на термините

Обща терминология

Sex (пол) Биологичната класификация на хората като жени и мъже. На новородените бебета се записва пол, базирано на комбинация от телесни характеристики: хромозоми, хормони, вътрешни репродуктивни органи и гениталии.

Gender Identity (полова/джендър идентичност) Нечие вътрешно, персонално усещане за това да бъдеш мъж или жена (момче или момиче). За трансджендър хората техният записан при раждането пол (birth-assigned sex) и тяхното собствено вътрешно чувство за джендър идентичност не съвпадат.

Gender Expression (букв. изразяване на пола, на български напр. „джендър код“) Външно манифестиране на нечия джендър идентичност, обикновено чрез „мъжко“, „женско“ или джендърно-вариращо поведение, облекло, прическа, глас или телесни характеристики. Обикновено трансджендър хората търсят начин да направят така, че тяхното изразяване на пола да съотвества на джендърната им идентичност повече, отколкото на техния пол по рождение.

Sexual Orientation (сексуална ориентация – в случая на трансджендърните хора) Описва продължителните индивидуални физически, романтични, емоционални и/или духовни привличания към някой друг. Джендърната идентичност и сексуалната ориентация не са едно и също. Трансджендърните хора могат да бъдат хетеросексуални, лесбийки, гей или бисексуални. Например, мъж, който става жена и е привлечен от други жени ще бъде идентифициран като лесбийка.

Специфична трансджендър терминология

Transgender (трансджендър) Ъмбрела термин за хора, чиято джендърна идентичност и/или израз на пола се различава от техния пол по рождение. Терминът може да включва, но не е ограничен до: трассексуални (transsexuals), кросдресъри (cross-dressers) и други джендърно-вариативни хора. Трансджендър хорта могат да се идентифицираткато F2M (female-to-male, FTM, буквално „жена-към-мъж“) или M2F (male-to-female, MTF, буквално „мъж-към-жена“). Използвайте описателнитетермини (трансджендър, транссексуален, кросдресър, F2M или M2F), които са предпочитани индивидуално от дадения човек. Трансджендър хората могат, но може и да не решат да променят телата си хормонално и/или хирургично.

Transsexual (транссексуален) Остарял термин (в английски), който произлиза от медицинските и психологически общности. Много трансджендър хора предпочитат терминът „трансджендър“ пред „транссексуален“. В същото време някои трассексуални хора все още предпочитат този термин да бъде употребяван, за да ги опише. Все пак, за разлика от „трансджендър“, „транссексуален“ не е ъмбрела термин, тъй като много трансджендър хора не се идентифицират като транссексуални (бел. прев. много често на английски под транссексуален за разлика от трансджендър се имапредвид онези, които променят или желаят да променят пола си). Най-добре е да попитате кой термин е предпочитан от конкретния трансджендър човек.

Transvestite (травестит) Дерогативно. Виж Кросдресинг (Cross-Dressing).

Transition (букв. преход, промяна; промяна на пола) Промяната на нечий пол не е процедура от една стъпка; това е комплексен процес, който се възниква през дълъг период на време. Промяната на пола включва някои или всички от следните културни, правни и медицински промени и уреждания: съобщаване на семейството, приятели и/или колеги; промяна на името и/или пола в правните документи; хормонална терапия; и вероятно (макар не винаги) някаква форма на хирургическа намеса и промяна.

Sex Reassignment или също Transition Surgery (букв. преопределяне на пола, хирургична промяна на пола) Отнася се до хирургичната промяна и е само малка част от процеса на промяна на пола. Предпочитан термин (в английски) пред “sex change operation” (операция за промяна на пола). Не всички трансджендър хора избират да имат или съответно могат да си позволят хирургичната промяна на пола. Журналистите трябва да избягват прекомерното наблягане на важността на хирургичната промяна за транзитивния процес.

Cross-Dressing (кросдресинг) Когато са носени дрехи, традиционно асоциирани с хора от другия пол. Кросдресърите обикновено се чувстват комфортно в техния си пол по рождение и не желаят да го променят. Кросдресър НЕ трябва да се използва за да опише някой, който е променил пола си, тоест е решил да е през цялото време от другия пол. Кросдресинга е форма на джендър изразност и не е непременно свързана с еротична активност. Кросдресигът не е индикатив за сексуална ориентация.
Текстът продължава, следете редакциите.

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: